Μεταβλητά και Προσωποποίηση

Η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων είναι η τελευταία τάση της αγοράς στις ψηφιακές εκτυπώσεις. Τα μεταβλητά δεδομένα (Variable Data Printing -VDP) είναι η νέα προσέγγιση των ψηφιακών εκτυπώσεων σε παραγόμενα προϊόντα όπου πάνω στο προϊόν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης μεταβλητών κειμένων, γραφικών και εικόνων όπου μπορούν να διαφοροποιηθούν από αντίτυπο σε αντίτυπο με συνεχή ροή εκτύπωσης, αντλώντας τις πληροφορίες από μία βάση δεδομένων.

Ως παράδειγμα απλής μορφής μεταβλητών στοιχείων μπορεί να αναφερθεί η εκτύπωση μεγάλου αριθμού επιστολών με την ίδια βασική διάταξη-σχεδιασμό όπου επιμέρους στοιχεία, όπως το όνομα του παραλήπτη, η διεύθυνση κλπ, μπορούν να αλλάζουν από επιστολή σε επιστολή.

Η Προσωποποιημένη εκτύπωση (Personalisation Printing) έχει ως στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον του πελάτη και μας δίνει την δυνατότητα να του απευθυνθούμε σε ένα ιδιαίτερα προσωπικό ύφος.

επικοινωνήστε μαζί μας:

+30.216.60.00.500
info@fotolio.gr

Λεωφ. Κηφισού 157-159, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Τ.Κ. 18233, Αθήνα, F: 216.60.00.505

newsletter

© 2017 Fotolio - Typicon. All rights reserved.